‘Saha Gun’ a film based on current education system

आज आपण पाहतो कि शालेय मुलांवरील अभ्यासाचं दडपण वाढले आहे . स्पर्धात्मक युगात ते सतत वेगवेगळ्या दडपणा खाली अडकलेले असतात.

Read more